ES Group prezentovala na Správní radě výsledky práce na projektu NPHyCo

ES Group prezentovala na Správní radě výsledky práce na projektu NPHyCo


ES Group prezentovala na Správní radě výsledky práce na projektu NPHyCo

Zástupci ES Group, Martin Kykal a Vyacheslav Blednykh, se zúčastnili každoroční zářijové schůze Správní rady projektu NPHyCo. Schůze byla zaměřená na zhodnocení dosažených výsledků za první rok projektu, který je naplánován na 2,5 roku. Hlavní pozornost byla věnována přehledu již dosažených výsledků a probíhajícím úkolům, jejichž výsledky budou prezentovány na dalším zasedání v příštím roce a v průběhu dalších etap. Martin Kykal informoval o výsledcích práce ES Group ve všech oblastech (pracovních balíčcích) projektu NPHyCo, dosažených od začátku projektu.

Během jednání bylo konstatováno, že doposud byla analyzována možnost připojení zařízení na výrobu vodíku k zdroji elektrické energie a jiným zdrojům jaderné elektrárny pro všechny lokality ukrajinských jaderných elektráren. Také byl analyzován legislativní rámec a předpisy Ukrajiny v oblasti jaderné a radiační bezpečnosti a zpracováno velké množství vstupních dat z jaderných elektráren. Dále byly vybrány koncepty, vypracován první návrh potřebných úprav technologie JE pro různé scénáře umístění zařízení na výrobu vodíku a zváženy způsoby licencování v rámci JE.

V příštím roce se plánuje pokračování studie proveditelnosti, zejména studie ekonomických ukazatelů a technických úprav pro instalaci zařízení na výrobu vodíku v jaderných elektrárnách, jakož i značné množství dalších dílčích úkolů v rámci pracovních balíčků projektu NPHyCo. Aktivní práce pokračují a výsledky detailnější analýzy budou projednány na příštím zasedání.

Je třeba zmínit, že hned po schůzi byly zahájeny činnosti na úkolu „Příprava plánu implementace“, který vede ES Group. V první části úkolu budou vypracována kritéria pro výběr optimální lokality pro zařízení na výrobu vodíku v rámci jaderné elektrárny, která budou základem pro další práce. Již proběhlo první online setkání, na kterém skupina ES navrhla akční plán pro tento pracovní balíček.

Share