Nákup

— Organizace nákupu zařízení, auditu a výběru vhodného dodavetele.

— Organizace účasti na výběrových řízení, příprava zadávací dokumentace.

— Zajištění výroby systémů a komponent dle vlastní výrobní dokumentace.

— Zajištění kontroly kvality ve všech fázích výroby a dodávky, organizace zkoušek.

— Logistika, organizace a zajištění přepravy včetně pojištění zařízení.

— Financování projektů, získání bankovních i nebankovních finančních nástrojů, exportní financování.