ES Group se účastní evropského projektu NPHyСo, který zkoumá možnosti jaderné kogenerace vodíku

ES Group se účastní evropského projektu NPHyСo, který zkoumá možnosti jaderné kogenerace vodíku


ES Group se účastní evropského projektu NPHyСo, který zkoumá možnosti jaderné kogenerace vodíku

ES Group se stala partnerem výzkumného projektu NPHyСo (Nuclear Powered Hydrogen Cogeneration), který se věnuje jaderné kogeneraci vodíku a je financován z programu Evropské unie pro výzkum a vzdělávání.

Projekt NPHyCo byl zahájen v říjnu 2022 v německém Frankfurtu a potrvá dva a půl roku. Cílem projektu je prozkoumat možnosti výroby nízkouhlíkového vodíku pomocí jaderných elektráren, aby bylo možné zajistit jeho dostatečné množství za přijatelnou cenu pro odvětví, která se obtížně dekarbonizují.

Vedoucím projektu je německá divize společnosti Framatome. Na projektu se dále podílí sdružení NuclearEurope se sídlem v Bruselu (dříve Foratom, jehož členy je 15 národních jaderných sdružení zastupujících přibližně 3 000 společností v jaderném sektoru EU), italské společnosti Ansaldo Energia SPA a Ansaldo Nucleare SPA, francouzská Komise pro alternativní energie a atomovou energii (CEA), české Centrum výzkumu Řež (СVŘ, součást skupiny ÚJV Řež), německá odborná nezisková organizace Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) a Technická univerzita v Drážďanech, maďarský Hunatom, nizozemský NRG a španělský Tecnatom.

Společnost NPHyCo vyhodnotí proveditelnost výroby vodíku pomocí stávající jaderné elektrárny a vypočítá přidanou hodnotu takového projektu. Kromě toho budou zváženy potenciální lokality, kde by mohl být pilotní projekt realizován.

Projekt počítá s aktivitami v šesti oblastech:

  • vypracování koncepce zahrnující identifikaci potřeb a výhod výroby vodíku pomocí jaderné energie;
  • příprava technického plánu obsahujícího technické podmínky pro připojení jednotky na výrobu vodíku ke stávající jaderné elektrárně (s ohledem na potřeby vodíkové elektrárny, možnosti a zdroje jaderné elektrárny, které lze využít ve spojení s vodíkovou elektrárnou, interakce mezi zařízeními);
  • vytvoření obchodního plánu projektu, který bude zahrnovat ekonomickou proveditelnost, posouzení potenciálních nákladů a příjmů, identifikaci potřeb trhu s nízkouhlíkovým vodíkem a způsobu, jakým může jaderná energie pomoci uspokojit poptávku, jakož i ekonomické srovnání jaderné energie a jiných zdrojů výroby vodíku;
  • analýza licenčních požadavků, která zahrnuje identifikaci klíčových licenčních otázek, jež je třeba zvážit při plánování vodíkové elektrárny kombinované s jadernou elektrárnou, a způsoby optimalizace licenčního procesu;
  • příprava prováděcího plánu, který bude obsahovat návrhy na umístění pilotních zařízení a jejich plánování. To zahrnuje vypracování kritérií pro určení optimální koncepce, přezkum technických a ekonomických řešení, posouzení integrace po určení místa pilotního projektu;
  • komunikace a informování veřejnosti, což umožňuje zejména šíření výsledků projektu mezi zúčastněnými stranami, získávání zpětné vazby a zjišťování potenciálních potřeb v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

ES Group je lídrem v páté oblasti projektu „Příprava prováděcího plánu“. Cílem této oblasti je uvést do praxe výsledky a poznatky získané v ostatních oblastech prostřednictvím vyhodnocení a plánování jaderné vodíkové kogenerace v Evropě a na Ukrajině pro pilotní blok.

Za tímto účelem je nutné sladit požadavky na vodíkové stanice a jaderné elektrárny, které byly vypracovány a sestaveny při práci v jiných oblastech, se situací a stávajícími podmínkami pro umístění jaderné elektrárny v Evropě a na Ukrajině. U pilotního bloku bude brán zřetel zejména na dostupnost, stav infrastruktury a zdrojů potřebných v místě výroby zeleného vodíku. Kromě toho bude shromážděna a analyzována regulační a provozní dokumentace JE s cílem zjistit možnosti výroby jiných produktů, než elektřiny v areálu JE a posoudit technickou realizaci projektu, včetně volby optimálního schématu přenosu elektřiny do vodíkové stanice.

Share