Projekty

Projekty

Nashromážděné zkušenosti a kvalifikace pracovníků ES Group Europe sro umožňuje úspěšně realizovat a podporovat komplexní projekty, včetně:
new pic 1 | ES Group

Projekty související
se zvyšováním bezpečnosti JE

Implementace systémů pohavarijního monitorování a s nimi spojených systémů a snímačů (kontrola hladiny v bazénu vyhořelého paliva při nadprojektové havárii), modernizace elektrických zařízení kritických systémů, havarijních systémů pro dodávky elektrické energie a vody, systémů diagnostiky a kontroly primárního okruhu, systému kontroly a odstraňování vodíku v kontejnmentu, systému havarijního snížení tlaku, zaslepení ionizačních komor reaktoru, zajištění havarijního chlazení korpusu reaktoru apod.

Projekty modernizace
vybavení JE

Jedná se zejména o modernizace utahováků hlavní dělící roviny reaktoru, zavážecích strojů, polárních jeřábů, průmyslových kamerových systémů, nedestruktivní zkoušky kovových kovových materiálů radioaktivních komponent (včetně podvodní kontroly), zvýšení efektivity zařízení pro výměnu tepla, kondenzátorů, separátorů a přihřívačů páry a dalšího zařízení pro výměnu tepla, systémů čištění olejů turbín a hlavního cirkulačního čerpadla, systémů řízení a kontroly havarijní dieselových generátorů, systémů automatické chemické kontroly, zařízení na výrobu vodíku a dusíku apod.

project 2 | ES Group
project 3 | ES Group

Projekty v oblasti nakládání
s radioaktivními odpady

Zařízení pro spalování, třídění, fragmentaci, stlačování, cementaci a vitrifikaci RAO, čištění radioaktivních olejů, systémy kontroly radiace, a další vybavení včetně kontejnerů a zařízení na přepravu RAO.

Projekty týkající se
analýz bezpečnosti JE

Vyhotovování kompletních zpráv o výsledcích analýz bezpečnosti, hodnocení efektivity modernizací, opětovné hodnocení bezpečnosti energobloků JE, provádění deterministické a pravděpodobností bezpečnostní analýzy modernizací systémů JE, analýzy prodlužování životnosti provozu jednotlivých zařízení a primárního okruhu jako celku, vyhotovování protihavarijních instrukcí apod.

project 4 | ES Group