Naši lidé

Společnost Energy Safety Group - to je v první řadě skupina vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti jaderné a klasické energetiky - tým inženýrů a vědců.

Energetika se zlepšuje – také my se zlepšujeme. Koneckonců, specifikem jaderné energetiky je její vysoká vědecká náročnost a potřeba velkého množství výzkumných a vývojových prací, které jsou nezbytné pro dosažení vysoké úrovně jaderné a radiační bezpečnosti.

Techničtí specialisté Energy Safety Group mají zkušenosti z projekčních kanceláří a jaderných elektráren, zabývají se inženýrskými činnostmi počínaje vývojem projektové dokumentace a konče prací na bezpečnostních analýzách jaderných elektráren s využitím moderních výpočetních kódů.

Z toho důvodu se neustále zaměřujeme na zlepšování bezpečnosti a účinnosti technologií, které používáme. Studujeme je, vyvíjíme a implementujeme. Naše personální politika není jen o přilákání těch nejlepších specialisty, ale také o neustálém odborném rozvoji personálu. Mezi našimi zaměstnanci jsou také aktivními účastníci na vědeckých konferencí na Ukrajině a ve světě.