Inženýring

— Navrhování a konstruování systémů a zařízení. Implementace projektů do stávajících systémů (intergace projektu do stávajících zařízení a systémů)

— Bezpečnostích analýz JE, zdůvodňovacích návrhů a analytických zpráv

— Kvalifikace zařízení, organizace zkoušek, certifikace a posuzování shody

— Činností v oblasti použití moderních materiálu a svařovacích metod pro zařízení na JE

— Zpracování standardů, instrukcí a normativů pro podniky v jaderném průmyslu