Stavba
a montáž

— Stavební a montážní práce.

— Technický dozor.

— Uvedení do provozu.

— Uvedení zařízení do provozu.

— Výzkum a vývoj

— zkoumání nedostatků a hledání cest k bezpečnostním vylepšením jaderných elektráren

— vývoj a návrh pokročilých systémů a zařízení pro jaderné elektrárny

— řízené stárnutí a prodlužování provozu reaktoru a hlavních zařízení jaderné elektrárny.

— Bezpečnostní hodnocení malých modulárních reaktorů

— Zvyšování radiační bezpečnosti

— Analytické hodnocení v oblasti těžkých havárií

— Obnovitelné zdroje energie

— Zpracování a likvidace jaderného odpadu

— Inovace v oblasti vyřazování JE