Společnosti skupiny

Společnosti
skupiny

Energy Safety Group - skupina společností se sídlem v České republice
esg europ | ES Group

ES Group Europe s.r.o.

ES Group Europe s.r.o. poskytuje řadu služeb v oblasti energetiky. Společnost podniká hlavně na trhu jaderné energetiky a zaměřuje se především na jadernou technologii VVER po celém světě.

Rozsah služeb zahrnuje:

— bezpečnostní analýzy, výpočtové a analytické zprávy a zdůvodňovací návrhy,
— návrhy a konstrukce,
— vypracování (či případná úprava) dokumentace dle mezinárodních norem a standardů,
— zajišťování certifikace a licencí,
— výběr optimálního zařízení (analogů) lokálních výrobců,
— další související služby pro zajištění úspěšné realizace projektů.

 • STRÁNKA

  www.e-s-group.eu

 • ADRESA

  Republikánská 1102/45
  Lobzy, 312 00 Plzeň
  Česká republika

esg uk | ES Group

ES Group LLC

Od založení společnosti ES Group LLC se podílíme a realizujeme mnoho náročných high-tech projektů zaměřených na zvýšení účinnosti a bezpečnosti energetických zařízení na Ukrajině, zejména jaderných elektráren.

ES Group LLC je partnerem známých světových společností, se kterými iniciuje, připravuje a realizuje projekty související s implementací systémů prevence a zvládání těžkých havárií, a to i v rámci post-fukušimský událostí.

Mezi ně patří zejména:

— snížení koncentrace vodíku v hermetickém obalu reaktoru v případě nadprojektových havárií,
— zavedení systému pohavarijního monitorování,
— systém nuceného snižování tlaku z kontejnmentu reaktoru,
— zaslepení ionizačních komor reaktoru
— a další.

Dále dodáváme, implementujeme a zajišťujeme servisní údržbu zařízení jak pro systémy důležité pro bezpečnost jaderných elektráren, tak pro obecné průmyslové účely.

Provádíme výzkumné práce na odůvodnění bezpečnosti jaderných elektráren pomocí deterministických a pravděpodobnostních metod, expertní a analytické práce v oblasti jaderné energetiky. Vypracováváme projektovou a návrhovou dokumentaci, realizační projekty pro integraci zařízení do projektu JE, dále normativní a provozní dokumentaci, včetně standardů NNEGC „Energoatom“.

Zajímáme se o vše nové a inovativní: sledujeme vývoj, zajímavá technická řešení kolegů a partnerů, účastníme se odborných diskuzí, konferencí a seminářů.

 • STRÁNKA

  www.e-s-group.eu

 • ADRESA

  Laboratornyi Lane, 1, office 244,
  Kyiv, 01133, Ukraine

logo hungary | ES Group

ES Group Hungary Kft.

ES Group Hungary Kft se zaměřuje na lokální a regionální projekty, jako je modernizace a prodloužení životnosti jaderné elektrárny Paks I, spolupráce se společností PURAM v souvislosti s nakládáním a skladováním radioaktivních odpadů.

Hlavní činností ES Group Hungary je:

— realizace EPC kontraktů (na klíč),
— design a inženýring,
— projektové řízení a zadávací řízení,
— konzultační služby v oblasti energetiky.

Našimi nejvýznamnějšími obchodními partnery jsou maďarské energetické a stavební společnosti a také přední evropské společnosti v oblasti jaderné energetiky.