Politika integrovaného systému řízení

POLITIKA INTEGROVANÉHO
SYSTÉMU ŘÍZENÍ

ES Group provozuje svoji činnost v souladu s požadavky mezinárodních norem: ISO 9001:2015, ISO 19443:2018, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.

Pro realizaci politiky a cílů v oblasti kvality, ekologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ES Group má zavedený a certifikovaný Integrovaný systém řízení (IMS) v souladu s požadavky norem:

— ISO 9001:2015 „Systémy managementu kvality – Požadavky“;

— ISO 14001:2015 „Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití“;

— ISO 45001:2018 „Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem pro použití“;

— DSTU ISO 19443:2018 „Systém managementu kvality. Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti (ITNS)“ (ISO 19443:2018, IDT).