ENERGY SAFETY GROUP SE ZÚČASTNILA KONFERENCE „PROBLÉMY MODERNÍ JADERNÉ ENERGETIKY“

ENERGY SAFETY GROUP SE ZÚČASTNILA KONFERENCE „PROBLÉMY MODERNÍ JADERNÉ ENERGETIKY“


ENERGY SAFETY GROUP SE ZÚČASTNILA KONFERENCE „PROBLÉMY MODERNÍ JADERNÉ ENERGETIKY“

Ve dnech 17. až 19. dubna se v Charkově konala konference „Problémy moderní jaderné energetiky“, na které se sešli odborníci z oblasti energetiky. Specialisté z ENERGY SAFETY GROUP se zúčastnili, jak osobně, tak online. Oleksandr Mazurok, technický ředitel společnosti a člen představenstva Ukrajinské jaderné společnosti (UkrNS), byl spoluautorem prezentovaných zpráv „Chlazení regulačních tyčí a specifikace rozhodujících teplot pro zdůvodnění bezpečného provozu“ a „Vědecká analýza konstrukčních materiálů RCCA a výpočty pro prodloužení životnosti“.

Ve svých vystoupeních se odborníci věnovali otázkám rozvoje jaderného energetického komplexu Ukrajiny, zvýšení bezpečnosti a efektivity provozu JE, prodloužení životnosti energetických bloků a řízení stárnutí zařízení JE, jaderné, radiační a environmentální bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, jakož i problematice termojaderné fúze a informování veřejnosti o jaderném průmyslu.

Mezinárodní vědeckotechnickou konferenci V.M. Voevodina pořádala Ukrajinská jaderná společnost, Národní vědecké centrum „Charkovský fyzikálně-technický institut“, Národní akademie věd Ukrajiny a Charkovská národní univerzita V.N. Karazina.

Share