Skupina Energy Safety se zúčastnila koordinačního setkání o vývoji přehledu PIRT a provedení benchmarku k udržení taveniny uvnitř nádoby reaktoru

Skupina Energy Safety se zúčastnila koordinačního setkání o vývoji přehledu PIRT a provedení benchmarku k udržení taveniny uvnitř nádoby reaktoru


Skupina Energy Safety se zúčastnila koordinačního setkání o vývoji přehledu PIRT a provedení benchmarku k udržení taveniny uvnitř nádoby reaktoru

ES Group LLC se zúčastnila Prvního koordinačního setkání o výzkumu a vývoji přehledu identifikace a hodnocení jevů (PIRT), validační matice a provedení benchmarku pro udržení taveniny uvnitř nádoby reaktoru.

Setkání se konalo v sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ve Vídni (Rakousko) od 13. do 17. prosince 2021. Akce se konala v rámci koordinovaného výzkumného projektu MAAE J46002 za účasti vědců z Rakouska, Bulharska, Kanady, Číny, Německa, Litvy, Pákistánu, Jižní Koreje, Slovenska, Ukrajiny, Finska, Francie, České republiky, Švédska a jiných zemí.

Účelem akce bylo vytvořit plány pro navrhovaný jednotlivými účastníky výzkum a jeho vztah k celkovým cílům výzkumného projektu, a taktéž podpořit interakci mezi účastníky. V průběhu jednání se také diskutovalo o usnadnění realizace budoucích projektových úkolů.

ES Group LLC zastupoval technický ředitel Alexander Mazurok (fyzicky) a vedoucí oddělení bezpečnostních analýz JE Oleg Kocharyants (virtuálně). Alexander Mazurok je hlavním výzkumným pracovníkem společnosti v tomto projektu a první den jednání prezentoval zprávu o výsledcích práce za uplynulý rok. Mezi těmito výsledky bylo prezentováno zejména posouzení návrhů pro PIRT, vývoj výpočtového modelu MELCOR pro integrální benchmark VVER-1000 atd.

Na základě výsledků zpráv a diskusí byly vyvozeny závěry a stanoven akční plán pro účastníky na příští rok. Bylo rozhodnuto o účasti specialistů z ES Group LLC na provedení benchmarku pro výzkumnou studii kritického tepelného toku v modelu experimentálního zařízení v Číně.

Share