ES Group pracuje na předběžné bezpečnostní zprávě zkušebního provozu 4. bloku Rovenské JE v režimu denního flexibilního řízení výkonu

ES Group pracuje na předběžné bezpečnostní zprávě zkušebního provozu 4. bloku Rovenské JE v režimu denního flexibilního řízení výkonu


ES Group pracuje na předběžné bezpečnostní zprávě zkušebního provozu 4. bloku Rovenské JE v režimu denního flexibilního řízení výkonu

ES Group přispívá k zavedení režimu denního flexibilního řízení výkonu na ukrajinských JE. Jak je známo, jaderná zařízení na Ukrajině vyrábí asi 55 % elektřiny v zemi. Vzhledem k tomu, že jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje energie pracují v základním režimu, potýká se ukrajinský energetický systém s nedostatkem regulačního výkonu. Tento problém by měl být vyřešen zavedením režimu denního flexibilního řízení výkonu (RFV) v jaderných elektrárnách v rozsahu 100% -75% -100%.

Společnost ES Group LLC, která je součástí česko-ukrajinské skupiny společností ES Group, podepsala v únoru se společností Energoatom smlouvu o zpracování předběžné bezpečnostní zprávy (PBZ) zkušebního provozu 4. bloku Rovenské JE v režimu denního řízení výkonu. Uvedené práce jsou v souladu s Harmonogramem realizace opatření k odůvodnění a realizaci režimu denní regulace výkonu na 2. bloku JE Chmelnická a 4. bloku JE Rovenská. Předběžná bezpečnostní zpráva je vyžadována pro získání povolení Státního výboru jaderného dozoru Ukrajiny pro zkušební provoz 4. bloku Rovenské JE v režimu RFV pro čtyři palivové kampaně.

V rámci PBZ bude provedeno výpočtové ověření spolehlivosti hlavního zařízení reaktoru v režimu řízení zátěže od 25 % nominálního výkonu pro 4 palivové kampaně v trvání od 0 do 200 provozních dní. Také bude výpočtovým způsobem prověřena provozní bezpečnost palivové kampaně pro provoz aktivní zóny na 4. bloku JE Rovenská v režimu denních výkonových změn podle již implementovaného algoritmu na 2. bloku JE Chmelnická pro palivové kampaně č. 16-19. Provedená analýza bude sloužit i pro následující palivové kampaně.

Share