Účastníci NERS 2022 se připravují k výstavbě nového bloku JE Dukovany

Účastníci NERS 2022 se připravují k výstavbě nového bloku JE Dukovany


Účastníci NERS 2022 se připravují k výstavbě nového bloku JE Dukovany

Česko-ukrajinská skupina ES Group, která se hodlá podílet jako subdodavatel na výstavbě nových jaderných bloků v Česku, se zúčastnila 14.výroční konference o jaderní energetice NERS 2022 s názvem „Výstavba nového jaderného zdroje v Česku – test evropské schopnosti dekarbonizovat výrobu elektřiny“.

„Blížíme se k bodu zlomu naší energetické budoucnosti. Musíme se rozhodnout, zda výroba elektrické energie bude založena na kompetenci inženýrů a technických specialistů, anebo na přáních nekvalifikovaných aktivistů“, zdůraznili organizátoři konference.

Hlavním tématem konference, která proběhla pod záštitou Jana Skopečka, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, byla příprava výstavby nového jaderného bloku na JE Dukovany. Podle účastníků konference budoucí výstavba bude zkouškou pro jaderné odvětví a pro společnost a zároveň měřítkem pro další rozvoj jaderného průmyslu v Evropě.

Na konferenci zazněly prezentace o taxonomii, roli jaderné energetiky v dekarbonizaci a o nutnosti spojit síly pro rychlejší rozvoj jaderné energie, a sice od tří ředitelů: Williama D.Magwooda, generálního ředitele Organizace pro hospodářkou spolupráci a rozvoj OECD, Yvse Desbazeilla, generálního ředitele Nucleareurope, Samy Bilbao y León, generální ředitelky Světové jaderné asociace.

Státní energetickou politiku a úlohu jaderné energie v Česku představil Tomáš Ehler, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro jadernou energetiku, zatímco Andrzej Sidlo, hlavní expert Ministerstva klimatu a životního prostředí Polska, představil, jakým způsobem chce Polsko dosáhnout svých klimatických cílů.

Mezi dalšími přednášejícími na konferenci byli například Jiří Hůlka ze Státního ústavu radiační ochrany, Petr Závodský, generální ředitel Elektrárny Dukovany II, a.s., prezident České jaderné asociace a prezident spolku Jaderní veteráni. Světový jaderný průmysl byl reprezentován americkou společností Westinghouse, francouzskou EDF a jihokorejskou KHNP.

Evropské společnosti jaderného průmyslu, včetně ES Group, které se budou podílet na nových jaderných výstavbách v Evropě, se zúčastnily diskuzí a seminářů, na nichž se podělili o své předchozí zkušenosti a diskutovali o konkrétních směrech a nezbytných krocích, které předcházejí praktické fázi výstavby.

Fotogalerii a prezentace z konference můžete najít na tomto odkazu.

Share