Úspěšné dokončení důležitého milníku projektu modernizace systému RRCS pro JE Kozloduj

Úspěšné dokončení důležitého milníku projektu modernizace systému RRCS pro JE Kozloduj


Úspěšné dokončení důležitého milníku projektu modernizace systému RRCS pro JE Kozloduj

Společnost ZAT a.s., významný výrobce řídících systémů jaderných technologií, úspěšně dokončil ve spolupráci se společností ES Group Europe s.r.o. ke konci roku 2023 důležitý milník projektu modernizace systému RRCS pro JE Kozloduj, kterým je zpracování a předání prováděcího projektu.

Společnost ZAT a.s. podepsala v březnu 2023 smlouvu s JE Kozloduj na modernizaci systému RRCS – řízení regulačních tyčí reaktoru pro 5. a 6. blok. Jedním z hlavních partnerů pro realizaci projektu je společnost ES Group Europe s.r.o., která poskytuje společnosti ZAT a.s. podporu ve všech fázích projektu, tj. při řízení projektu, komunikaci s ostatními subdodavateli, zpracování dokumentace, to vše s ohledem na specifika bulharského trhu a místních podmínek. Specialisté společnosti ES Group Europe s.r.o. přináší do projektu unikátní zkušenosti nabyté při realizaci obdobných projektů.

Pro společnost ZAT a.s. i pro společnost ES Group Europe s.r.o. tento projekt znamená významný milník v podobě prvního nasazení českého řídicího systému na JE Kozloduj. Dodávky a spuštění systému se předpokládá v roce 2025, resp. 2026.

Share