Šťastný Den Nezávislosti, Ukrajino!

Šťastný Den Nezávislosti, Ukrajino!


Šťastný Den Nezávislosti, Ukrajino!

Před 31 lety jsme dostali možnost vytvořit si vlastní stát а zvolili si cestu demokratického rozvoje, jenž zajistí ochranu, bezpečnost a blahobyt všech svých občanů. Těchto úspěchů jsme dosáhli hlavně díky mnoha generacím, které utvářely naši svobodu a nezištně bojovaly za Ukrajinu, a díky současné generaci, která i nyní bojuje za naši nezávislost, a sice ozbrojené síly Ukrajiny, Národní garda, obránci a obránkyně naší země.

Poté, co Ukrajina vynaložila veškeré své úsilí na zachování své státnosti, prosazování demokratických hodnot a evropských aspirací, dnes bohužel ztrácí to nejcennější – životy svých synů a dcer.

Jsme přesvědčeni, že naše společná práce založená na neměnných hodnotách bezpodmínečné bezpečnosti a spolehlivosti, náš dobrovolnický potenciál a naše připravenost žít a pracovat pro nezávislou Ukrajinu přibližují Vítězství každý den.

Přejeme všem Vítězství, bez kterého nemůžeme být v naší zemi svobodní. Nikdy neztratit nabytá práva a svobody občanské společnosti, které se před pár desítkami let zdály nedosažitelné. A hlavně vynaložit veškeré úsilí k vítězství nad ruskými okupanty, abychom mohli opět společně vybudovat prosperující, vysoce rozvinutou a neporazitelnou Ukrajinu!

Share