Společnosti skupiny

Společnosti
skupiny

Energy Safety Group - skupina společností se sídlem v České republice
esg europ | ES Group

ES Group Europe s.r.o.

Společnost ES Group Europe s.r.o. se specializuje na přípravu, podporu a realizaci projektů v oblasti jaderné a tepelné energetiky.
Služby

ES Group Europe s.r.o. poskytuje širokou škálu služeb zahraničním partnerům působícím v oblasti jaderné energetiky na ukrajinském trhu, a vystupuje v roli jejich místního představitele.

Rozsah služeb zahrnuje:

— výběr optimálního zařízení (místních analogů) ukrajinských výrobců
— projekční a konstrukční činnosti
— účetně-analytické studie
— zpracování (či adaptace) účetní dokumentace v souladu s ukrajinskými předpisy a standardy
— certifikace a licencování
— ostatní související služby potřebné k zajištění úspěšné realizace projektů.

 • STRÁNKA

  www.e-s-group.eu

 • ADRESA

  Republikánská 1102/45
  Lobzy, 312 00 Plzeň
  Česká republika

esg uk | ES Group

ES Group LLC

Od založení společnosti ES Group LLC se podílíme a realizujeme mnoho náročných high-tech projektů zaměřených na zvýšení účinnosti a bezpečnosti energetických zařízení na Ukrajině, zejména jaderných elektráren.

ES Group LLC je partnerem známých světových společností, se kterými iniciuje, připravuje a realizuje projekty související s implementací systémů prevence a zvládání těžkých havárií, a to i v rámci post-fukušimský událostí.

Mezi ně patří zejména:

— snížení koncentrace vodíku v hermetickém obalu reaktoru v případě nadprojektových havárií,
— zavedení systému pohavarijního monitorování,
— systém nuceného snižování tlaku z kontejnmentu reaktoru,
— zaslepení ionizačních komor reaktoru
— a další.

Dále dodáváme, implementujeme a zajišťujeme servisní údržbu zařízení jak pro systémy důležité pro bezpečnost jaderných elektráren, tak pro obecné průmyslové účely.

Provádíme výzkumné práce na odůvodnění bezpečnosti jaderných elektráren pomocí deterministických a pravděpodobnostních metod, expertní a analytické práce v oblasti jaderné energetiky. Vypracováváme projektovou a návrhovou dokumentaci, realizační projekty pro integraci zařízení do projektu JE, dále normativní a provozní dokumentaci, včetně standardů NNEGC „Energoatom“.

Zajímáme se o vše nové a inovativní: sledujeme vývoj, zajímavá technická řešení kolegů a partnerů, účastníme se odborných diskuzí, konferencí a seminářů.

 • STRÁNKA

  www.e-s-group.eu

 • ADRESA

  Laboratornyi Lane, 1, office 244,
  Kyiv, 01133, Ukraine

logo hungary | ES Group

ES Group Hungary Kft.