O nás

O společnosti
ES Group

Když řekneme „Inženýring na vysoké úrovni“ – máme na mysli Energy Safety Group (ES Group). To je hlavní motto každého projektu realizovaného skupinou našich společností.

Energy Safety Group (ES Group) působí v oblasti energetiky a úspěšně spolupracuje s významnými hráči na energetickém trhu, včetně těch zahraničních. Mezi hlavní činnosti společnosti patří iniciovat, připravovat, pomáhat a realizovat komplexní projekty zaměřené na zvyšování účinnosti a bezpečnosti energetických zařízení.

Společnost se řídí heslem „Inženýring na vysoké úrovni“, čehož je dosahováno zavedeným systémem managementu v souladu s normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 19443, využíváním projektového řízení ve všech fázích realizace projektu, přítomností vysoce kvalifikovaných a zkušených odborníků, kteří neustále zlepšují své odborné znalosti

Vybrat si nás jako partnery znamená, že si vždy vyberete nové, zajímavé a efektivní technologie, špičkové odborníky, vysoce kvalitní inženýrské služby a skvělou komunikaci. Ostatně všichni manažeři a inženýři skupiny ES Group jsou vysokoškolsky vzdělání specialisté v oboru jaderné energetiky. Většina našeho týmu se navíc narodila a/nebo začala svou kariéru v satelitních městech ukrajinských JE. Proto je pro nás jaderná energetika životem, je to neúprosný pohyb vpřed, je to budoucnost Ukrajiny.

about pic 2 | ES Group
about pic 1 | ES Group

Naše cíle

Realizace komplexních projektů v energetice. Zabýváme se zvyšováním bezpečnosti jaderných elektráren na nejvyšší odborné mezinárodní úrovni.

Strategické cíle

Stát se nejvýznamnější inženýrskou společností na trhu jaderné energetiky na Ukrajině (EPC kontraktor) a dále uplatňovat naše zkušenosti i na trhu v EU.

Ценности компании

Их шесть: «На шаг впереди», «Ответственность за результат», «Эффективность», «Единая команда», «Уважение» и «Безопасность». Пояснить их можно следующими утверждениями:
icon 5 | ES Group

Уважение

Мы с уважением относимся к нашим заказчикам, партнерам и поставщикам. Мы всегда внимательно слушаем и слышим друг друга вне зависимости от занимаемых должностей и места работы. Мы уважаем историю и традиции отрасли. Достижения прошлого вдохновляют нас на новые победы.
icon 6 | ES Group

Безопасность

Безопасность – наивысший приоритет. В нашей работе мы в первую очередь обеспечиваем полную безопасность людей и окружающей среды. В безопасности нет мелочей – мы знаем правила безопасности и выполняем их, пресекая нарушения.
icon 1 | ES Group

На шаг впереди

Мы стремимся быть лидером на глобальных рынках. Мы всегда на шаг впереди в технологиях, знаниях и качествах наших сотрудников. Мы предвидим, что будет завтра, и готовы к этому сегодня. Мы постоянно развиваемся и учимся. Каждый день мы стараемся работать лучше, чем вчера.
icon 2 | ES Group

Ответственность за результат

Каждый из нас несет личную ответственность за результат своей работы и качество своего труда перед государством, отраслью, коллегами и заказчиками. В работе мы предъявляем к себе самые высокие требования. Оцениваются не затраченные усилия, а достигнутый результат. Успешный результат – основа для наших новых достижений.
icon 3 | ES Group

Эффективность

Мы всегда находим наилучшие варианты решения задач. Мы эффективны во всем, что мы делаем – при выполнении поставленных целей мы максимально рационально используем ресурсы компании и постоянно совершенствуем рабочие процессы. Нет препятствий, которые могут помешать нам находить самые эффективные решения.
icon 4 | ES Group

Единая команда

У нас общие цели. Работа в команде единомышленников позволяет достигать уникальных результатов. Вместе мы сильнее и можем добиваться самых высоких целей. Успехи сотрудников – успехи компании.